Жеке деректерді өңдеуге қатысты «ООО "БАЛКАН НЕВСКИЙ"» саясаты

1. Бұл құжат нені реттейді?

1.1. Осы Саясат (бұдан әрі – Саясат) «Жеке деректер туралы» 2006 жылғы 27 шілдедегі № 152-ФЗ Федералдық заңына сәйкес дайындалған және дербес деректер операторының саясатын анықтайды - «ООО "БАЛКАН НЕВСКИЙ"» , мекенжайы: 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Дворцовый округ, пр-кт Невский, д. 46 литера А, помещ. 1-Н (бұдан әрі – Оператор) жеке деректерді өңдеуге қатысты, оны жинау https://deliverybalkan.ru/ (бұдан әрі – Сайт) арқылы жүзеге асырылады және мыналарды қамтиды: осындай жеке деректерді қорғау үшін Оператор енгізетін талаптар туралы ақпарат.

1.2. Дербес деректерді өңдеудің заңды негіздері Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілері, Оператордың жергілікті нормативтік актілері, дербес деректер субъектілерімен келісімдер, дербес деректер субъектілерінің дербес деректерді өңдеуге келісімі болып табылады.

1.3. Өнерде қамтылған ұғымдар. «Жеке деректер туралы» 2006 жылғы 27 шілдедегі № 152-ФЗ Федералдық заңының 3-бабы осы Саясатта дәл осындай мағынада қолданылады.

1.4. Жеке деректерді өңдеу құпиялылықты сақтай отырып жүзеге асырылады. Оператор, егер Ресей Федерациясының заңнамасында өзгеше көзделмесе, дербес деректер субъектілерінің келісімінсіз дербес деректер субъектілерінің дербес деректерін үшінші тұлғаларға ашпайды немесе таратпайды.
2. Дербес деректер операторының және дербес деректер субъектілерінің құқықтары мен міндеттері
2.1. Субъектілердің дербес деректерінің операторы мынадай құқықтарға ие:
 • дербес деректер субъектісінен өзі ұсынған дербес деректерге қатысты сенімді ақпарат алуға;
 • дербес деректер субъектісінен ұсынылған дербес деректерді уақтылы түсіндіруді сұрау.
2.2. Субъектілердің дербес деректерінің операторы:
 • Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен дербес деректерді өңдеу;
 • дербес деректер субъектісінің (оның заңды өкілінің) дербес деректерді өңдеу мәселелері бойынша сұрау салуларын қарауға және тиісті сұрау салуды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде дәлелді жауаптар беруге;
 • дербес деректер субъектісіне (оның заңды өкіліне) оның дербес деректеріне еркін қол жеткізу мүмкіндігін беру;
 • оның (оның заңды өкілінің) заңды және негізді талаптарды орындауына байланысты, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу кезінде дербес деректер субъектісінің дербес деректерін нақтылау, жою бойынша шаралар қабылдауға;
 • Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарына сәйкес жеке деректерді қорғауды ұйымдастыру;
 • Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарына сәйкес басқа да міндеттер жүктеледі.
2.3. Дербес деректер субъектілерінің құқықтары:
 • Сайтта «Ұсыныс» бетінде көрсетілген пошталық немесе электрондық пошта мекенжайына жазбаша сұрау жіберу арқылы Оператор өңдеген жеке деректері туралы ақпаратты алу;
 • заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, олардың жеке деректеріне қол жеткізуге;
 • Сайтта көрсетілген пошталық немесе электрондық пошта мекенжайына жазбаша сұрау жіберу арқылы жеке деректеріңізді нақтылауға, жеке деректер толық емес, ескірген, дұрыс емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің белгіленген мақсаты үшін қажет болмаған жағдайларда оларды блоктауды немесе жоюды талап етуге «Ұсыныс» бетінде «;
 • Сайтта «Ұсыныс» бетінде көрсетілген пошталық немесе электрондық пошта мекенжайына жазбаша сұрау жіберу арқылы жеке деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу;
 • Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыру.
2.4. Дербес деректер субъектілерінің міндеттері:
 • Операторды тек сенімді деректер мен ақпаратпен қамтамасыз ету;
 • Сіздің жеке деректеріңіздің нақтыланғаны (жаңартылғаны, өзгертілгені) туралы Операторға хабарлау.
3. Кімнің және қандай дербес деректер өңделеді

3.1. Оператор жеке деректерін Сайтты пайдалана отырып Оператор жинай алатын субъектілердің келесі санаттарының жеке деректерін өңдейді:
 • тіркелмеген пайдаланушылар;
 • тіркелген пайдаланушылар;
 • Оператор сататын тауарлар мен қызметтерді алушылар (тіркелген пайдаланушылар болып табылмайтын).
3.2. Оператордың дербес деректер субъектілерінің басқа санаттарының дербес деректерін өңдеуі Оператордың басқа жергілікті актілерімен реттеледі. Сайттың тіркелмеген және тіркелген пайдаланушыларының, сондай-ақ Оператор сататын тауарлар мен қызметтерді алушылардың өңделген дербес деректері Сайтты пайдаланатын пайдаланушылар Операторға ұсынатын барлық ақпаратты қамтиды, оның ішінде субъектінің тиісті деректер өрістерін толтыру арқылы. Сайттағы жеке деректер, соның ішінде:
 • тегі Аты Әкесінің аты;
 • Ұялы телефон нөмірі;
 • электрондық пошта мекенжайы (электрондық пошта);
 • Оператор өткізетін тауарларды жеткізу мекенжайы;
 • Оператор өткізген тапсырыстар тарихы;
 • Сайтқа және оның қызметтеріне сұраулар мен қараулар тарихы;
 • басқа ақпарат (бұл тізім нақты жағдайға және өңдеу мақсаттарына байланысты қысқартылуы немесе кеңейтілуі мүмкін).
4. Дербес деректер қандай мақсаттарда өңделеді?

4.1. Оператор тіркелмеген пайдаланушылардың жеке деректерін келесі мақсаттарда өңдейді:

1. олардың Сайтты пайдалануы, оған мыналар кіреді:
 • пайдаланушыларға Оператор сататын тауарлар мен қызметтер туралы анықтамалық ақпаратты ұсыну,
 • пайдаланушыларға Оператор сататын тауарлар мен қызметтерге қатысты мәселелер бойынша кеңес беру, пайдаланушыларды қолдау,
 • Сайтты пайдаланудың қарапайымдылығын арттыру;
2. Оператор сататын тауарлар мен қызметтерді Сайтта көрсету арқылы Оператор сататын тауарлар мен қызметтерді жылжыту.

Жоғарыда көрсетілген мақсаттарға жету үшін Оператор тіркелген пайдаланушылардың келесі жеке деректерін өңдейді:
 • Сайтқа және оның қызметтеріне сұраулар мен қараулар тарихы;
 • пайдаланушы ұсыну қажет деп санайтын басқа ақпарат.
4.2. Оператор тіркелген пайдаланушылардың жеке деректерін келесі мақсаттарда өңдейді:
1) олардың Сайтты пайдалануы, оған мыналар кіреді:
 • Оператормен байланыс,
 • пайдаланушыларға Оператор сататын тауарлар мен қызметтер туралы анықтамалық ақпаратты ұсыну,
 • пайдаланушыларға Оператор сататын тауарлар мен қызметтерге қатысты мәселелер бойынша кеңес беру, пайдаланушыларды қолдау,
 • Сайтты пайдаланудың қарапайымдылығын арттыру;
2) пайдаланушылармен тікелей байланыс арқылы Оператордың тауарлары мен қызметтерін жылжыту;
3) Оператор өткізетін тауарларды жеткізу, оған мыналар кіреді:
 • Оператормен байланыс,
 • пайдаланушыларды Оператор сататын тауарларды алдағы жеткізу туралы ақпаратпен қамтамасыз ету,
 • Оператор өткізетін тауарлар мен қызметтерді алушыларға Оператор өткізетін тауарларды жеткізуге қатысты мәселелер бойынша кеңес беру, Оператор өткізетін тауарлар мен қызметтерді алушыларға қолдау көрсету.
Жоғарыда көрсетілген мақсаттарға жету үшін Оператор тіркелген пайдаланушылардың келесі жеке деректерін өңдейді:
 • тегі Аты Әкесінің аты;
 • Ұялы телефон нөмірі;
 • электрондық пошта мекенжайы (электрондық пошта);
 • Оператор өткізетін тауарларды жеткізу мекенжайы;
 • Оператор өткізген тапсырыстар тарихы;
 • Сайтқа және оның қызметтеріне сұраулар мен қараулар тарихы;
 • басқа ақпарат (бұл тізім нақты жағдайға және өңдеу мақсаттарына байланысты қысқартылуы немесе кеңейтілуі мүмкін).
4.3. Оператор Оператор сатқан тауарлар мен қызметтерді алушылардың дербес деректерін Оператор сатқан тауарларды жеткізу мақсатында өңдейді, оған мыналар кіреді:
 • Оператормен байланыс,
 • пайдаланушыларды Оператор сататын тауарларды алдағы жеткізу туралы ақпаратпен қамтамасыз ету,
 • Оператор өткізетін тауарлар мен қызметтерді алушыларға Оператор өткізетін тауарларды жеткізуге қатысты мәселелер бойынша кеңес беру, Оператор өткізетін тауарлар мен қызметтерді алушыларға қолдау көрсету.
Жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Оператор Оператор сататын тауарлар мен қызметтерді алушылардың келесі дербес деректерін өңдейді:
 • тегі Аты Әкесінің аты;
 • Ұялы телефон нөмірі;
 • электрондық пошта мекенжайы (электрондық пошта);
 • Оператор өткізетін тауарларды жеткізу мекенжайы;
 • басқа ақпарат (бұл тізім нақты жағдайға және өңдеу мақсаттарына байланысты қысқартылуы немесе кеңейтілуі мүмкін).
5. Дербес деректер қалай өңделеді

5.1. Оператор дербес деректерді жинау, тіркеу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, беру (беру, қол жеткізу), блоктау, жою, жою арқылы автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай өңдей алады. .

5.2. Оператор дербес деректерді үшінші тұлғаларға беруге немесе осы Саясатқа сәйкес оларды өңдеу мақсатына жету үшін қажет болса, сондай-ақ қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда дербес деректерді өңдеуді үшінші тұлғаларға тапсыруға құқылы. жеке деректер бойынша Ресей Федерациясының.

5.3. Оператор дербес деректерді, егер Ресей Федерациясының жеке деректер туралы қолданыстағы заңнамасында басқа мерзімдер қарастырылмаса, оларды өңдеу мақсаттары талап еткеннен артық емес өңдейді.

6. Жеке деректер қалай қорғалады

6.1. Оператор жиналған жеке деректерді қорғау мәселесіне жауапкершілікпен қарайды және Ресей Федерациясының жеке тұлғалар туралы қолданыстағы заңнамасында көзделген міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралар кешенін қабылдау арқылы оларды қорғау талаптарын жүзеге асырады. деректер.

6.2. Бұл ретте Оператор үшінші тұлғалардың тіркелген пайдаланушылардың жеке кабинетіне рұқсат алу арқылы дербес деректерді алуына жауапты емес. Сайттың тіркелген пайдаланушылары өздерінің жеке кабинетіне кіру үшін деректердің қауіпсіздігін дербес қамтамасыз етуге міндетті.

7. Дербес деректерді өңдеуге және қолданылатын ережелерге келісім беру

7.1. Сайт пайдаланушысы өз еркімен және өз мүддесі үшін Операторға өзінің жеке деректерін еркін береді.

7.2. Осы Саясаттың шарттарын қабылдай отырып, Сайт пайдаланушысы өзі ұсынған жеке деректердің дұрыс екенін растайды. Оператор Сайт пайдаланушысы сенімді жеке деректерді береді және оны жаңартып отырады деп есептейді.

7.3. Сайтта берілген деректер өрістерін толтыру арқылы Сайт пайдаланушысы осы Саясатты қабылдайды және өзінің жеке деректерін осы Саясатта көрсетілген тәртіппен және шарттармен өңдеуге келісімін береді.

7.4. Оператор сататын тауарлар мен қызметтерді алушыларға қатысты деректер өрістерін толтыра отырып, Сайт пайдаланушысы осындай тауарлар мен қызметтерді алушылардың осы Саясатта көрсетілген тәртіппен және шарттармен олардың жеке деректерін өңдеуге келісіміне кепілдік береді. Бұл ретте Сайт пайдаланушысы сондай-ақ Оператор сататын тауарлар мен қызметтерді осындай алушыларды олардың жеке деректерін Операторға бергені туралы хабардар етуге міндеттенеді және мұндай хабарламаға кепілдік береді.

7.5. Осы Саясаттың шарттарын қабылдау арқылы Сайт пайдаланушысы өзінің жеке деректерге қатысты Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін, атап айтқанда, оның жеке деректеріне қол жеткізу және келісімін қайтарып алу құқығын білетінін растайды.

7.6. Дербес деректерді өңдеуді тоқтатудың шарты дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу, келісім беру мерзімінің өтуі немесе дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін өңдеуге берген келісімін қайтарып алуы, сондай-ақ жеке деректерді заңсыз өңдеуді анықтау. Дербес деректер субъектісі Сайтта «Ұсыныс» бетінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына жазбаша хабарлама жіберу арқылы өзінің жеке деректерін өңдеуге келісімін қайтарып ала алады.

7.7. Егер Сайт пайдаланушысы жеке деректерді бермеу ниеті болмаса немесе осы Саясатты қабылдамаса, онда ол Сайтты пайдалануды тоқтатуы керек, бұл жағдайда Оператор пайдаланушыға Сайтты пайдалануды қамтамасыз ете алмайды.
8. Қандай басқа деректер өңделуі мүмкін

8.1. Оператор Сайтқа кірген пайдаланушылар туралы ақпаратты пайдаланушылардың өздері тиісті ақпаратты бермей-ақ жинай алады. Мұндай ақпаратты Интернет статистикасы мен параметрлерінің әртүрлі әдістерін, құралдары мен құралдарын (атап айтқанда, Cookie файлдары, Yandex.Metrica қызметі, Google Analytics) пайдалана отырып алуға болады. Оператор осындай әдістерді, құралдарды және құралдарды Оператор сататын тауарлар мен қызметтерді жылжыту, мақсатты жарнама беру арқылы сатылатын тауарлар мен қызметтер туралы ақпарат беру және тіркелген пайдаланушылардың профильдерін жасау арқылы Сайттың қолайлылығын жақсарту үшін пайдалана алады. Бірақ мұндай әдістер, құралдар мен құралдар тіркелмеген пайдаланушыларды анықтау үшін пайдаланылмайды.

8.2. Егер Сайт пайдаланушысы cookie файлдары оның құрылғысында сақталғанымен келіспесе, ол браузер параметрлерінде бұл опцияны дербес өшіре алады. Сақталған cookie файлдарын браузер жүйесінің параметрлерінде кез келген уақытта жоюға болады. Сайт пайдаланушысы веб-сайтты қоса, белгілі бір сайттардағы барлық Cookie файлдарын немесе cookie файлдарын әдепкі бойынша қабылдау немесе қабылдамау үшін браузер параметрлерін өзгерте алады.

8.3. Кейбір cookie файлдарын өшіру сайттың белгілі бір бөлімдерін немесе мүмкіндіктерін пайдалануды мүмкін етпеуі мүмкін.

8.4. Егер Сайт пайдаланушысы Интернет статистикасы мен параметрлерінің әдістерін, құралдарын және құралдарын пайдаланумен келіспесе, ол Сайтты пайдалануды тоқтатуы керек, бұл жағдайда Оператор пайдаланушыға Сайтты пайдалануды қамтамасыз ете алмайды.

9. Дербес деректерді жою

9.1. Дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізілген кезде дербес деректерді өңдеуге берілген келісімнің мерзімі аяқталады, сондай-ақ дербес деректер субъектісі өңдеуге берген келісімін қайтарып алған жағдайда, дербес деректер жойылуға жатады, егер:
 • дербес деректер субъектісі тарап, бенефициар немесе кепілгер болып табылатын шартта өзгеше көзделмеген;
 • оператор мен дербес деректер субъектісі арасындағы басқа келісімде басқаша көзделмеген.
9.2. Дербес деректерді өңдеуді Оператор автоматтандыру құралдарын қолданбай жүзеге асырса, дербес деректер субъектілерінің дербес деректерінің жойылғанын растайтын құжат дербес деректерді жою актісі болып табылады.

9.3. Егер жеке деректерді өңдеуді Оператор автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып жүзеге асырса, дербес деректер субъектілерінің дербес деректерінің жойылуын растайтын құжаттар жеке деректерді жою туралы акт және дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі оқиғалар журналынан жүктеу болып табылады. .

9.4. Егер жеке деректерді өңдеуді Оператор бір уақытта автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып және
автоматтандыру, дербес деректер субъектілерінің дербес деректерінің жойылуын растайтын құжаттар жеке деректерді жою туралы акт және дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі оқиғалар журналынан жүктеу болып табылады.

9.5. Дербес деректерді жою және журналдан түсіру актісі дербес деректер жойылған күннен бастап 3 жыл бойы сақталуы тиіс.

10. Қорытынды ережелер

10.1. Осы Саясат Ресей Федерациясының жеке деректер туралы қолданыстағы заңнамасына тиісті өзгерістер немесе толықтырулар енгізілген жағдайларда өзгерістерге немесе толықтыруларға жатады, сондай-ақ кез келген уақытта Оператордың қалауы бойынша өзгертілуі мүмкін. Оператор саясатының ағымдағы нұсқасы әрқашан Сайттағы адамдардың шексіз санының көруі үшін қолжетімді.

10.2. Операторға қатысты жеке деректерді өңдеуге және қорғауға қатысты және осы Саясатта тікелей көрсетілмеген барлық қатынастар Ресей Федерациясының жеке деректер туралы қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес реттеледі.

10.3. Саясаттың соңғы жаңартылған күні: 22.04.2024